محل تبلیغات شما
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی شکل می گیرد که رکود اقتصادی سنگینی بر اثر شیوع کرونا ویروس دنیا را در بر گرفته است. سالی هم که در آن قرار داریم را جهش تولید نامیدند تا با اقدامات ویژه ای شاهد احیای واحدهای راکد و تعطیل و تملیک شده تولیدی توسط بانکها و رونق تولید باشیم. امروز برای خروج اقتصاد ایران از رکود و ایستایی و در مواردی عقب رفت باید با نیروی کار داخلی و سرمایه ایرانی بدون اتکا به بیگانگان به تولید پرداخت و موانع پیش روی کسب و کارها را در این

در اوج غربتش هم کریم است

حیرت دنیا از یک رویداد اطلاعاتی / آمد نیوز ، رفت نیوز شد

قدرتی فراتر از عشق بنام حب الحسین

تولید ,جهش ,رکود ,مجلس ,اتکا ,بیگانگان ,را در ,جهش تولید ,داخلی و ,کار داخلی ,نیروی کار

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

قرآن و عترت