محل تبلیغات شما
یکی از اتفاقات اخیر در دایره اقتصادی کشور عزل جناب رضا رحمانی وزیر سابق صمت و انتصاب سرپرست جدید برای این وزارتخانه بسیار مهم است که احتمالا با تشکیل مجلس یازدهم بعنوان وزیر جهت اخذ رای اعتماد معرفی خواهد شد. زمانی که رحمانی میخواست از مجلس دهم رای اعتماد بگیرد انتظارهای زیادی وجود داشت و ماهم با توجه به سوابق وزیر پیشین منتظر تحولات جدی در وزارت صنعت معدن و تجارت بودیم که بعد از مدتی بعنوان کسی که فکر می کرد آن جناب تحولات جدی در وزارتخانه متبوع ایجاد می

در اوج غربتش هم کریم است

حیرت دنیا از یک رویداد اطلاعاتی / آمد نیوز ، رفت نیوز شد

قدرتی فراتر از عشق بنام حب الحسین

وزیر ,رحمانی ,بعنوان ,جدی ,وزارتخانه ,مجلس ,تحولات جدی ,رای اعتماد ,جدی در ,در وزارت ,منتظر تحولات

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مدرسه آموزش از راه دور بینات قائمشهر مدرسه شاداب