محل تبلیغات شما
ماجرا از یک توییت به ظاهر ساده و معمولی آغاز شد و با یک بازتوییت توام با پیام دیگری ابعاد دیگری به خود گرفت تا جایی که بسیاری از کاربران فضای مجازی سوالاتی را طرح نموده و عده ای اظهار تاسف کرده و تعداد زیادی نیز طنازانه به نقد و سوال پرداختند. سر کار خانم زهرا شیخی نماینده مردم اصفهان و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مجلس یازدهم در توییتی از تولد سومین فرزند خود در اوج مسئولیت خبر داد و سر کار خانم سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در این مجلس نیز

در اوج غربتش هم کریم است

حیرت دنیا از یک رویداد اطلاعاتی / آمد نیوز ، رفت نیوز شد

قدرتی فراتر از عشق بنام حب الحسین

کار ,نیز ,خانم ,نماینده ,مجلس ,مردم ,کار خانم ,نماینده مردم ,سر کار ,آموزش پزشکی ,و آموزش

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مدرسه ایمن و شاد مرکز فرهنگی هنری بیارجمند ترفندها و برنامه های کمیاب