محل تبلیغات شما
دهم تیر ماه روز صنعت و معدن را به همه فعالان واقعی این عرصه که با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر و مجاهدانه خود موجب گردش چرخ های اقتصادی ایران هستند تبریک گفته و امیدوارم با یاری خداوند صانع و بی همتا با جهش تولید در کشور ما بزودی شاهد بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی خانواده های ایرانی باشیم. عوامل متعدد داخلی و خارجی دست به دست هم داده و متاسفانه گرفتار مشکلات اقتصادی ناراحت کننده و دشواری هایی هستیم که می طلبد تا رفع آن گرفتاریها صبورانه تر همدلی نموده و این

در اوج غربتش هم کریم است

حیرت دنیا از یک رویداد اطلاعاتی / آمد نیوز ، رفت نیوز شد

قدرتی فراتر از عشق بنام حب الحسین

اقتصادی ,تولید ,های ,هم ,داده ,گرفتار ,دست هم ,هم داده ,به دست ,دست به ,خارجی دست

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

آموزش ابتدایی