محل تبلیغات شما
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی از نیازهای مهم و اساسی خانه ملت برای قانون گزاری مناسب و نظارت اساسی در پارلمان است و هر قدر این کمیسیون ها با حضور اشخاص متخصص شکل گیرد میتوان امید بیشتری در اجرا و بهبود امور کشور داشت. از جمله کمیسیون هایی که دارای اهمیت ویژه است کمیسیون اجتماعی را باید نام برد که نظرات آن در رفع موانع و چالش های جدی جامعه و همچنین سامان دهی مسایل مختلف بسیار اثرگذار خواهد بود.

در اوج غربتش هم کریم است

حیرت دنیا از یک رویداد اطلاعاتی / آمد نیوز ، رفت نیوز شد

قدرتی فراتر از عشق بنام حب الحسین

کمیسیون ,اجتماعی ,های ,اساسی ,ویژه ,نظرات ,کمیسیون اجتماعی ,باید نام ,را باید ,اجتماعی را ,نام برد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

املاک موج امیران09113121196و01227286202 پاتوق کتاب